АнкетХаана Сургуулийн нэр Элссэн он Төгссөн он Эзэмшсэн боловсролын зэрэг, мэргэжил Голч оноо

Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Эрхэлж байсан албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Сарын цалин

Сургалтын сэдэв, курсын нэр Сургалт зохион байгуулсан байгууллага Хэдэн онд Үргэлжилсэн хугацаа
Чадвар Үнэлгээ
{{$index + 1}}. {{s.name}}
Гадаад хэл Үзсэн хугацаа Ярьсныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах TOEFL, HSK гэх мэт тусгай шалгалтын оноо