Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид нийт цагийнхаа 25%-ийг хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой захиргааны ажилд зарцуулдаг байна.

ЗАРДЛЫГ ТОГТМОЛ БУУРУУЛАХ

Шинэ ажилтныг түргэн шуурхай ажилд авч зардлаа хэмнэхээс гадна нийт ажилтны тоог цөөлөх, тэдгээрийг дагалдах нэмэлт хангамжийн зардлыг бууруулах боломжийг бий болно.


ТА БИЗНЕСТЭЭ ИЛҮҮ ТӨВЛӨРӨХ

Өдөр тутмын захиргааны үйл ажиллагааг үр ашигтай гүйцэтгүүлснээр та өөрийн үндсэн бизнестээ илүү цаг зарцуулах боломжийг бүрдүүлж анхаарал хандуулсанаар бизнесээ өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломж бүрдэнэ.


ӨНДӨР ТҮВШНИЙ МЭРГЭШСЭН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БАГ АЖИЛЛУУЛАХ

Хууль эрх зүй болон нарийн мэргэжлийн мэдлэг ихээхэн шаарддаг тул ажилтныг сонгон шалгаруулах, түүнийг тогтвортой ажиллуулах нь жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд их хүндрэл учруулдаг билээ. Ялангуяа бизнесээ эхлүүлэх үед хүний нөөцийн асуудал нь томоохон бэрхшээл болдог. Хүний нөөцийн үйлчилгээг аутсорсинг хийснээр та хууль эрх зүйн шаардлагад нийцсэн орчин үеийн хүний нөөцийн чиг хандлага, үйл ажиллагааг нэвтрүүлэн ашиглах боломж бүрдэнэ.

Делойтте компанийн судалгаанаас
Та үндсэн бизнестээ төвлөрмөөр байна уу?

Өөрийн бизнесээ хөгжүүлэхэд цагаа зарцуулах

Хүсэмжит ажил олгогч болмоор байна уу?

Хамгийн шилдэг ажилтныг татан, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах

Захиргааны зардлаа бууруулмаар байна уу?

Бидэнтэй түншлэн, зардлаа бууруулж ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэх

Сэтгэлийн амар амгаланг эдэлмээр байна уу?

Таны үүрэх хариуцлагаас бид хуваалцъя